Schrijfproblemen!

Slordig schrijven, groot of juist heel klein schrijven, een verkeerde pengreep of te verkrampt schrijven en komt vaker voor dan je denktOefenen is vaak niet de oplossing. Laatst hoorde ik zelfs dat een meisje met blokletters mocht gaan schrijven, dit is symptoombestrijding want het kan ook anders.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Laats was ik bij een meisje voor concentratieproblemen.

Later vertelde haar moeder dat ditzelfde meisje haar moeder geen hand kon geven, er was geen kracht in de handen en vingers. Een handje was dan ook altijd een slap handje in de hand van de moeder. Dit meisje had een niet ontwikkeld grijpreflex.

We houden onze pen soms heel verschillend vast en ook hoe we schrijven is soms heel verschillend. Het ene kind schrijft duidelijk en netjes, het andere kind onduidelijk en slordig.

Hoe dit komt heeft alles te maken met de spanning in de handen en vingers.

Als een baby wordt geboren wordt dit reflex getest. De baby zal een vinger vastgrijpen. En deze greep is zo sterk dat een baby zijn eigen gewicht kan tillen. Dit reflex is ons leven lang belangrijk als we in nood zijn om ons zelf te kunne vastgrijpen.

Dit meisje dronk nog uit een tuitbeker omdat de beker een glas steeds op de grond vlel, met knippen waren ze lang geleden al gestopt ook dit lukte simpel weg niet.

Kinderen met een actief grijp reflex hebben juist heel veel spanning in de handen, omdat deze het potlood zo stevig beet moeten houden vanuit dit reflex.

Krampachtig schrijven is verrekte lastig.

Bij schrijven is het belangrijk dat de duim de richting bepaald. Veel kinderen met een actieve storende hand grasp hebben een wijsvinger welke de richting bepaald met schrijven, dit geeft heel veel spanning of een aangepaste houding om het schrijven wel te laten lukken.

Dit reflex kan ook spraakproblemen geven, zoals vertraging in het spreken door de spiercontrole aan de voorkant van de mond. Of zelf stotteren en het bewegen van de mond als je probeert te tekenen of te schrijven. Of andersom onvrijwillige handbewegingen tijdens het praten.

#spraakproblemen #stotteren # schrijfproblemen #grove motoriek #pincetgreep # overgevoeligheid van handen #moeite met schrijven #krampachtige pengreep