Nee, je hoeft je kind niet los te laten… en nee je bent geen ontaarde moeder. Maar ik heb inmiddels ervaren dat je je kind beter kan helpen met de voorwaarden voor leren dan met het overnemen van de taken van de juf. Ja, ik dacht ook dat ik het beter wist…. en ja mijn kind helpen als dat nodig is dat doe ik zeker want soms kan ik het net even anders uitleggen en begrijpt mijn kind het wel….

Waarom lukt het niet om te lezen, te rekenen of te schrijven vaak ligt het aan de voorwaarden om tot leren te komen….

Sommige kinderen zijn er gewoon nog niet klaar voor…. het lijf is nog aan het ervaren en is in ontwikkeling. Maar als je naar school gaat wordt er van alles van je verwacht en hoe kan je je kind dan het beste helpen?

Om tot leren te komen is veel nodig. Als psychomotorisch kindercoach zie ik aan houding en gedrag waar een kind is, waar het staat in de ontwikkeling en waar hulp nodig is of waardoor de ontwikkeling stagneert.

Gras groeit niet harder door er aan te trekken…. gras heeft een goede voedingsbodem nodig en water en zonlicht om te groeien en soms wat extra voedingsstoffen.

Om tot leren te komen is er ook een voedingsbodem nodig, waarop een kind kan groeien en ontwikkelen en later kan leren.

Recept Leren

Voedingsbodem:

  • Veiligheid in lijf en hoofd
  • Voldoende rust
  • Stabiele basis
  • De juiste beweegpatronen

Groei, ontwikkeling en leren:

  • Dimensie 1 Voor en Achterkant (lijf)
  • Dimensie 2 Onder en boven (lijf)
  • Dimensie 3 Links en Rechts (lijf)
  • Ogen die kunnen samenwerken en zien
  • Middenlijn kunnen doorkruisen
  • Extra groot portie Spelen en bewegen

Vroeger moest je kunnen huppelen om door te mogen naar groep 3. Veel kinderen kunnen tegenwoordig niet huppelen en hebben ook leerproblemen… Dit is niet vreemd… dit is logisch!

Kinderen moeten ervaren… spelen…. bewegen…. vallen en weer opstaan. We leren door te springen van stoepjes, te struikelen over een bal, klimmen op een ladder, springen op het bed en vallen van de fiets. Peuters moeten meer rollen, draaien, tijgeren, kruipen en sluipen…. Jonge kleuters moeten meer buitenspelen…. springen, schommelen en dus niet te lang op een stoeltje zitten…

Maria montessori zegt: Niet is in de geest wat niet in de handen is geweest. Als ik wist wat ik nu wist had ik in ieder geval 1 van mijn kinderen naar het montessori onderwijs gedaan… maar ja we maken allemaal fouten en we doen wat het beste is voor ons kind op dat moment. Op basis van wat je toen wist….

Heeft jou kind problemen of uitdagingen op school…. of thuis neem dan gerust contact op. Ik ga niet met jouw zoon of dochter lezen, rekenen of schrijven…. ik ga motorische met jouw kind aan de slag om te werken aan de vaardigheden die nodig zijn om te leren.

Ik ga met jullie samen terug naar de oorzaak en van hieruit werken aan verbetering.

Soms moet een kind juist sterker worden, soms worden schoolresultaten gekoppeld aan wat het kind wel of niet kan, steeds vaker gaan we de symptomen bestrijden of willen we te veel helpen… en maken we onze zoon of dochter alleen maar onzekerder, bang of angstig.

Faalangst ontstaat doordat kinderen te snel naar groep 3 gaan! Dyslectie ontstaat omdat kinderen nog niet klaar zijn om te lezen. Rekenproblemen ontstaan omdat ons lijf nog niet klaar is om te kunnen automatiseren.

Geef je kind rust, veiligheid en vertrouwen en ga bewegend leren!! Is bewegen… dan leren! Leerproblemen de baas!