RMTi is een reflexintegratie programma dat gebaseerd is op bewegingen en andere activiteiten die onze vroegste bewegingspatronen nabootsen. Deze versterken vormen of vernieuwen ons postuur, rijping van het centrale zenuwstelsel, vestibulaire systeem, sensorische verwerking, geheugen, leren , emoties en gedrag.

RMTi is gebasseerd op de bewegingen van baby’s die zei van nature maken in de eerste maanden na de geboorte. Deze beginnen zijn in eerste instantie ongecoordineerd, later gaan deze over in soepele gecoordineerde bewegingen. Deze gecoordineerde bewegingen zijn daarnaast ritmisch.
Het gevoel van je veilig voelen in een omgeving en het kunnen verbinding met anderen is erg belangrijk.
We hebben allemaal uitdagingen maar deze hoeven ons niet te beperken. We hebben allemaal de mogelijkheid om te veranderen, zolang we maar de kans krijgen om te veranderen op de manier zoals ons fysieke lichaam doet.
Leermoeilijkheden zijn geen ziekten, het zijn geen labels en wij zijn niet de labels. We moeten verder kijken. Door neurologisch verder te kijken en vanuit een veilige omgeving kansen te creeeren zal het onze basis versterken en verandering mogelijk maken.

Hoe werkt het dan?
Een baby maakt heel veel verschillende bewegingen zoals schoppen, zwaaien, rekken en schommelen. Deze bewegingen helpen de baby om de overgang te maken van ongecontroleerde bewegingen naar gecontroleerde bewegingen. Om deze periode goed te doorstaan moeten baby’s de gelegenheid krijgen, ruimte en tijd om deze controle te krijgen. Een voorbeeld hiervan is voldoende beweging op de grond. Als een baby zijn grove motorische bewegingen gaat ontwikkelen zoals rollen, tijgeren en kruipen welke verder ontwikkelen naar lopen, rennen en springen. Dit vormt de basis voor de fijne motoriek zoals zelf leren eten, schrijven.

Beweging is het aller belangrijkste.
Bij de geboorte zijn de hersenverbindingen minimaal. Hoe meer het kind kan bewegen en kan ontdekken hoe meer hersenverbindingen gemaakt worden en hoe sterker deze verbindingen worden. Hoe meer bewegingen de baby kan maken en kan oefenen door op de grond op de buik- of de rug te liggen maar ook gedragen en geknuffeld te worden hoe beter de basis is voor leren.

Controle van het lichaam is de basis.
De primitieve reflexen vormen de basis van bewegingen voor de baby. Deze reflexen zijn alleen nodig in de eerste maanden na de geboorte. Hun invloed zal geleidelijk verminderen naarmate de hersenverbindingen ontwikkelen en de baby controle over het lichaam en de bewegingen krijgt.

Deze basis geeft de mogelijkheid om te kunnen focussen, concentreren, organiseren en begrijpen.
Hoe meer we controle hebben over onszelf hoe meer we onze bewegingen kunnen verfijnen en hoe meer we kunnen verbeteren.

De aangeboren bewegingen kunnen we herhalen zodat we ons systeem opnieuw kunnen trainen.
Hierdoor kunnen we een sterker fundament maken en zal het ritme en de coördinatie gevonden worden welke nodig is om te functioneren te verbeteren.