Hoe fijn is het als je peuter gaat leren praten… de eerste woordjes nog onduidelijk maar verstaanbaar voor jou als opvoeder. Eindelijk ga je je kind begrijpen!! De woordjes worden zinnen en uiteindelijk praat jou peuter de oren van je hooft. Steeds duidelijker en steeds beter te volgen…

Helaas zijn er ook veel kinderen waarbij het spreken niet goed lukt, ze zijn niet goed verstaanbaar (wel voor jou als opvoeder misschien) maar niet voor anderen. De uitspraak is verkeerd, het spreken gaat te langzaam,  bepaalde letters worden verkeerd of anders uitgesproken… De buitenwereld is hard en soms gemeen en reageert hierop!

In groep 2 of soms al eerder wordt er vanuit school aangegeven dat het tijd is om hulp te zoeken… je krijgt een briefje met een verwijzing voor de logopediste.

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen…  maar als al deze energie niks oplevert en het oefenen niet het gewenste resultaat heeft… wat dan?

Stel nu dat de oplossing niet ligt in het oefenen maar in de handen!!

Als je mond reageert op de beweging van je handen dan kan je je wel voorstellen dat spreken extra veel moeite kost.

Maar ook andersom als je tekent, schrijft of knipt en je mond of tong beweegt.

Deze verbinding tussen de mond en de handen is een reflex, in dit geval een actief-reflex welke nog aanwezig is maar inmiddels niet meer nodig is.

De oplossing “Reflexintegratie”

Reflexintegratie is het stimuleren van het lichaam door middel van verschillende technieken waardoor reflexen opnieuw, verder of helemaal integreren.

Nieuwschierig, na wat het voor jou kan betekenen?